Φυσικοθεραπεία είναι η επιστήμη η οποία βελτιώνει και αποκαθιστά τραυματικές ή εκφυλιστικές αλλοιώσεις του ανθρωπίνου σώματος με την χρήση φυσικών, μη επεμβατικών μορφών θεραπείας. Είναι η αρχαιότερη των θεραπευτικών μεθόδων που μεταχειρίστηκε ο άνθρωπος αφού βασίζεται σε φυσικά μέσα όπως η κίνηση (παθητική ή ενεργητική), ο έλεγχος της στάσης του σώματος (ορθοσωμία) και η θεραπευτική προσφορά ενέργειας μέσω διαφόρων πηγών (πίεση, φώς, θερμό, ψυχρό).

dsc02720

 

Πεδία εφαρμογής

 Τα πεδία εφαρμογής της φυσικοθεραπείας είναι ποικίλα και κυμαίνονται από αθλητικούς τραυματισμούς και επώδυνα νευραλγικά σύνδρομα μέχρι εκφυλιστικού τύπου αρθρικές αλλοιώσεις (αρθρίτιδα) και μετεγχειρητική αποκατάσταση. Ο φυσικοθεραπευτής καλείται να αντιμετωπίσει τις προαναφερθείσες δυσλειτουργίες είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας όπως γιατρούς (ορθοπεδικός, νευρολόγος, πνευμονολόγος, καρδιολόγος, ρευματολόγος κτλ), εργοθεραπευτές κτλ.

 

Η έννοια του πόνου

 Βασικό αίτιο καταφυγής των ασθενών στην φυσικοθεραπεία είναι ο πόνος. Ο πόνος είναι αμυντικός μηχανισμός του οργανισμού ο οποίος, όμως, συχνά ”μεταφράζεται” λανθασμένα από το σώμα οδηγώντας σε χρόνια, συνήθως, επώδυνα σύνδρομα στα οποία η ένταση του πόνου δεν είναι ανάλογη της πιθανής ιστικής βλάβης που αρχικώς τον ενεργοποίησε. Βασική προϋπόθεση για την δραστική μείωση των επώδυνων συμπτωμάτων είναι η αντιμετώπιση του ασθενούς ως μία αδιάσπαστη, πολυδιάστατη οντότητα υλικών στοιχείων και πνευματικών προεκτάσεων.

dscn2203