‘’Τη στιγμή που το πόδι ακουμπά στο έδαφος όλα αλλάζουν’’.

pelmatografosΗ σημασία του άκρου ποδός στην τελική διαμόρφωση των πιέσεων που δέχεται το σώμα μας είναι μεγάλη.

Ως τελικός αποδέκτης της κινητικής αλυσίδας του κάτω άκρου ο άκρος πόδας μεταφέρει φορτία και δυνάμεις από το έδαφος προς το σώμα και αντίστροφα. Είτε λόγω κατασκευαστικών ιδιαιτεροτήτων είτε λόγω υπέρμετρης καταπόνησης η αρχιτεκτονική του άκρου πόδα αλλάζει με αποτελεσμα την εμφάνιση ενοχλήσεων και τραυματισμών τόσο στο ίδιο το πόδι όσο και σε αρθρώσεις ψηλότερα στην κινητική αλυσίδα όπως στο γόνατο, ισχίο, λεκάνη κτλ. Τέτοια προβλήματα αντιμετωπίζονται τόσο με την κατασκευή της κατάλληλης όρθωσης (πέλματος) όσο και με την σωστή καθοδήγηση από τον αρμόδιο κλινικό.

Η σωστή κλινική εξέταση σε συνδυασμό με το υπάρχον ιστορικό αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ορθής αξιολόγησης και περαιτέρω καθοδήγησης από την μεριά του κλινικού.

Ο πελματογράφος είναι το μέσο για την λεπτομερή ψηφιακή καταγραφή των πιέσεων που δέχεται το πόδι σε συνθήκες στατικής και δυναμικής φόρτισης.

Στα χέρια του ειδικού αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο για την καταγραφή της κατανομής των δυνάμεων στον άκρο πόδα.