Για περιστατικά τα οποία δεν έχουν την δυνατότητα να έρθουν στο φυσικοθεραπευτήριό μας αναλαμβάνουμε και κατ’οίκον επισκέψεις.